مرور برچسب

pandemic

روابط عمومی در طول همه گیری

مدت زمان طولانی ای است که جهان چیزی مانند COVID-19 را به خود ندیده است. بیماری همه گیر فعلی هزینه زیادی برای کسب و کارها خواهد داشت و به گفته کارشناسان می تواند تا 18 ماه ادامه داشته باشد. صاحبان کسب و کار برای کارآمد ماندن، محافظت از…