مرور برچسب

Click-Through Rate

نرخ کلیک یا CTR چیست؟

نرخ کلیک (CTR) چیست؟ در تبلیغات آنلاین، نرخ کلیک درصد افرادی است که یک صفحه وب را مشاهده می کنند و روی یک تبلیغ خاص که در صفحه ظاهر می شود، کلیک می کنند. این نرخ، معیار میزان موفقیت آمیز بودن تبلیغ در جلب علاقه کاربران است. هرچه این مقدار…