مرور برچسب

attracting new clients

۳ قانون جذب مشتری جدید

هنگام مدیریت یک کسب و کار مشتری محور، ممکن است هفته ها و ماه ها احساس سوار شدن بر ترن هوایی را داشته باشید. مشتری ها براساس فعالیت های شما و نرخ ریزش به طور طبیعی می آیند و می روند. همان طور که کارآفرین ملیسا گریفن (Melyssa Griffin) می…