مرور برچسب

AI marketing

از بازاریابی هوش مصنوعی چه می دانیم؟

به کمک راهکارهای مرتبط با بازاریابی هوش مصنوعی تلاش می­ شود از شکاف میان علوم مرتبط با داده و اجرای آن کاسته شود. روند پیمایش و تجزیه و تحلیل داده­ های عظیم که زمانی بسیار دشوار بود، امروزه نه تنها عملی، که بسیار آسان شده است. بعنوان…