مرور برچسب

فروش بیشتر

تخفیف ۳۰ درصدی و فروش بیشتر

اگر می خواهید در طول همه گیری COVID-19 تبلیغ کنید، تخفیف ارائه دهید – یا حتی بهتر از تخفیف، چیزی را به صورت رایگان ارائه دهید. این نتیجه ای بزرگ از یک نظرسنجی از 5،531 مصرف کننده است که توسط سایت کانادایی بررسی محصول، Chick Advisor تهیه شده…