مرور برچسب

خلاقیت

خلاقیت و بازاریابی در بحران کرونا

در حال حاضر همه چیز آشفته بنظر می رسد و دنیای کسب و کار به هم ریخته است.  اما هنوز نشانه هایی از امید وجود دارد. کارآفرینان و رهبران کسب و کارها باید برای کمک به هدایت شرکت های خود در این شرایط بی سابقه خلاقیت به خرج داده و قوی تر ظاهر…