مرور برچسب

بازاریابی درونگرا

بازاریابی درونگرا در مقابل بازاریابی برونگرا

وقتی با متخصصین بازاریابی درباره چگونگی هدایت افراد به درون قیف بازاریابی صحبت می­ کنم، اغلب آنها از روش بازاریابی برونگرا (OutBand Marketing) استفاده می­ کنند. با این حال، در سال جاری، بسیاری از کسب و کارهای نوآور و موفق، از هنر…