تحقیقات بازار دیجیتال

[crum_title title="تحقیقات بازاریابی" align="align-left" _id="363940" type="h4" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`box-style`:{`margin|`:`inherit inherit 0px inherit`}}}}"]

قبل از برنامه ریزی و تدوین استراتژی بازاریابی دیجیتال، باید اطلاعات مختلف و معتبری با هدف شناسایی فرصت ها و تهدیدها از بازار شناسایی، گردآوری و تجزیه و تحلیل شود که تحت عنوان تحقیقات بازار انجام می شوند.

همچنین در تحقیقات بازار رقبا بصورت کامل تحلیل و آنالیز می شوند، ولی نه با هدف کپی، بلکه با هدف شناخت نقاط قوت و ضعف آنها.

در تحقیقات بازار، با بررسی دقیق تر مخاطبان و مشتریان هدف کسب و کار، اقدام به تدوین شناسنامه مشتری شامل اهداف، ارزش ها، علایق، جنسیت، سن و … می کنیم.

و در ادامه پروژه تحقیقات بازار به تحلیل ماتریس SWOT، شیوه قیمت گذاری محصولات، پیش بینی تقاضا، حجم بازار، سهم بازار و … پرداخت می شود.

[crum_button label="درخواست مشاوره رایگان" align="align-left" size="medium" _id="88287" color="light-green" shadow="yes" show_icon="__empty__" link="https://www.diging.ir/form/freeq/||_blank"]
[crum_single_image image_size="full" _id="216687" image_source="media_library" image="250" custom_link="__empty__"]