درباره دیجینگ

دیجینگ

آژانس های بازاریابی یا بازاریابی دیجیتال صرفا بر پایه ارائه خدمات فعالیت می کنند، ولی ما در دیجینگ دید و نظر متفاوتی داریم، ما در آژانس بازاریابی دیجیتال دیجینگ بر پایه آموزش و اعتماد فعالیت می کنیم، بطوریکه معتقدیم ما باید در تمام مراحل پروژه از ایده تا اجرا در کنار کسب و کار باشیم و حتی در صورت درخواست آموزش های لازم رو در این حوزه به اون ها بدیم. همچنین با راه اندازی آکادمی بازاریابی دیجینگ و برگزاری دوره های رایگان سعی در افزایش آگاهی و سواد حوزه مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ داریم.

متدولوژی دیجینگ

نیازسنجی و مشاوره رایگان

برای یک گپ دوستانه و صرف یک فنجان چای مهمان ما باشید:

بازاریابی دیجیتال به سبک شما!

۱. آموزش و ابزار با دیجینگ، اجرا با شما.

۲. آموزش و مشاوره و اجرا، در کنار شما.

۳. تمام کارهای اجرایی با تیم دیجینگ.